Five simple ways to start organising your life

Preparation is key.

There is nothing worse than getting out of bed on a Monday morning and walking into an array of problems. What to wear? What to eat? Why is it raining?! Preparation is key to getting your mind in the right head space to tackle the week ahead with confidence and style. Below are 5 simple ways to start organising your life.

Az előretervezés a kulcs.

Nincs is rosszabb, mint hétfő reggel kikelni az ágyból és belesétálni egy csomó problémába. Mit vegyek fel? Mit egyek? Miért esik az eső? Az előretervezés a kulcsa mindennek, hogy tiszta fejjel kezdhessük a hetet bizalommal és stílussal. Az alábbiakban 5 egyszerű módot találhattok arra, hogy hogyan kezdjétek el megszervezni az életeteket.


1. THE LOOK

Every woman in the entire world has had that ‘what do I wear?’ moment. Avoid the stress by organising your outfit the night before. My Sunday evening ritual is to check the weather and my diary for the week ahead and from there I plan my outfits. It makes your morning routine a lot faster and gives you more time for that much needed coffee or tea. Add your outfit to the front of your wardrobe the night before and make sure it’s includes accessories and your newest pair of warm winter boots!

Minden nőnek szerte a világon volt már az a bizonyos “mit vegyek fel?” pillanata. Hogy elkerüljük a stresszt, sokat segíthetünk az outfitünk előretervezésével, ha már az előző éjszaka összekészítjük a szettünket. Nekem saját vasárnap esti szokásom, hogy egy héttel előre ellenőrzöm az időjárást és a naptáramat is, majd megtervezem az aznapi szettemet. Ez lehetővé teszi, hogy a reggeli rutinunk sokkal gyorsabb legyen és több időnk legyen arra az elengedtethetetlen reggeli kávéra vagy teára. Készítsétek ki a ruhátokat a szekrényetek elé egy estével korábban és győződjetek meg róla, hogy minden kiegészítőt és az új meleg téli csizmátokat is tartalmazza!


2. PLAN AHEAD

Organise your life by utilising a diary or notebook from An Organised Life. Write down literally everything that is relevant and of importance, from birthdays and events, fitness classes and travel arrangements. At a minimum, check your diary every Sunday evening so that you can see an overview of your week. My diary is a daily accessory in my life and it goes everywhere I go. It’s a life-saver!

Szervezzétek meg az életeteket egy notesz vagy akár az An Organised Life napló segítségével. Írjatok le szó szerint mindent, ami releváns és fontos, a születésnapoktól és eseményektől, a fitness óráktól egy utazás megszervezéséig. Legalább minden vasárnap este ellenőrizzétek a naplótokat, hogy egy hétre előre láthassátok a programokat. Az én naplóm egy naponta használt tartozék az életemben és mindenhová magammal viszem. Higgyétek el, ez egy életmentő!


3. TIME IS OF THE ESSENCE

Firstly, one of the most important ways to keep your life organised is by staying on time. You’ll never be late again! And secondly, use the alarms on your smartphone daily. At any one time I have 5 alarms set, from the obvious wake-up call and meeting reminders or alarms set 2 weeks before my mother’s birthday, so I can get organised.

Először is az egyik legfontosabb módja, hogy szervezett maradjon az életed, ha mindennel mindig időben vagy. Soha nem fogsz újra elkésni! És másodszor, használjátok naponta a riasztásokat az okos telefonotokon. Nekem van, hogy egy nap egyszerre 5 riasztásom van, a nyilvánvaló ébresztés, a találkozó emlékeztetők vagy egy riasztás 2 héttel anyukám születésnapja előtt. Így biztos, hogy szervezettek tudtok maradni!


4. SPACE

Organise your life a little by giving everything its own space in your home or just your bedroom. From your desk to your wardrobe. If you don’t need it, don’t keep it! I’m not going to lie, I’m definitely a lover of stylish storage solutions, from using my old candles to hold my makeup brushes, to stack-ing all my shoes in black boxes in my wardrobe to keep them clean and in prime condition. Function and style in one.

Szervezzétek meg egy kicsit azzal is az életeteket, hogy mindennek megadjátok a saját terét az otthonotokban vagy akár csak a hálószobátokban. Az íróasztalotoktól a ruhás szekrényetekig. Ha nincs rá szükséged, ne tartsd meg! Nem hazudok, én nagyon szeretem a stílusos tárolási megoldásokat, a régi gyertyáktól a smink ecsetekig, illetve az összes cipőmet egy fekete dobozban tárolni, hogy tisztán tartsam őket a szekrényemben és hogy továbbra is kiváló állapotban legyenek. Hasznos és stílusos is egyben.


5. CREATE ROUTINE

Over and above all, create routine in your life. Plan your meals for the week ahead, always write down meetings, reminders, file away your emails or messages as soon as you have read them and book in ‘relax’ time to rest and recover.

Mindezek mellett pedig hozzatok létre egy rutint az életetekben. Tervezzétek meg egy héttel előre azokat az ételeket, amiket enni szeretnétek, mindig írjátok fel a találkozókat, emlékeztetőket, szelektáljátok az emailjeiteket vagy üzeneteiteket, amint elolvastátok őket és nevezzetek ki egy relaxáló időszakot, amikor pihenhettek és regenerálódhattok.

Inspired by An Organised Life

Share:

Hozzászólás